09131087370 خیابان بزرگمهر - خیابان بی سیم
منو

فر برقی بریانفر 2طبقه با جوجه گردان 1 مورد وجود دارد.

فربرقی 2 طبقه بریان فر همراه با جوجه گردان با تایمر حرارتی

فربرقی 2 طبقه بریان فر همراه با جوجه گردان با تایمر حرارتی

قیمت : تماس بگیرید

صفحات