نمایش یک نتیجه

فر برقی آذرتات با سینی گرانیت و المنت نازک

فر برقی آذر تات یک طبقه بوده و با ترموستات حرارتی و یک سینی گرانیت و دارای دو المنت نازک میباشد