نان پز گازی (تنور گازی،محصول شرکت فر برقی گلفر)

890.000 تومان
این نان پز با گاز بوده و به راحتی با گاز شهری میتوانید نان بپزید این محصول،محصول شرکت فر برقی(فرتنوری،تنور برقی)گلفر میباشد