نمایش یک نتیجه

فربرقی آیسل

فربرقی ایسل دارای ۲ المنت ضخیم و فقط بصورت یک طبقه میباشد و ترموستات حرارتی که پیش فرض فر روی 200درجه تنظیم میباشد.