09131087370 خیابان بزرگمهر - خیابان بی سیم
منو
مقایسه فر برقی و فر گازی در اصفهان
17/ 03

مقایسه فر برقی و فر گازی در اصفهان

مزایای فر گازی از نظر گرم یا سرد شدن فر گازی سریعتر گرم و سرد میشود. محیط فر گازی مرطوب تر است و باعث میشود غذا کمتر خشک شود هزینه فر گازی نسبت به برقی کمتر است معایب فر گازی در اصفهان فرهای گازی د...